Kaart aardbevingen groningen


07.03.2021 Auteur: Trijntje

Daarbinnen is het wettelijk bewijsvermoeden van toepassing. Dank aan Nicolette Marié voor het verzamelen van data aangaande de gaswinningslocaties en compressoren.

Laatste nieuws Aardbevingsmelder Tijdlijn.

Een toelichting vindt u op mijn blog. Wat wil die 1 procent overschrijdingskans zeggen? Via het Gasbevingen Portaal van de GBB  vind je uitgebreide informatie over de gaswinning en de gevolgen daarvan.

Schade-afhandelingen duren jaren, herstelwerkzaamheden De lichtgroene cirkel toont eenzelfde soort uiterste grens voor de beving van Huizinge van augustus

Het Gasbevingen Portaal bevat onder andere: Een actuele lijst met aardbevingen die door delfstoffenwinning worden veroorzaakt; Een kaart met thematische informatie over de Groningse gasvelden, bedankt, bijvoorbeeld over bewoners en monumenten; Het Verdwenen Groningen : hier zie je welke woningen zijn gesloopt of met de sloop worden bedreigd als kaart aardbevingen groningen van de gaswinning; Uitspraken Arbiters : hier kun je alle openbare uitspraken van de Arbiter Bodembeweging terugvinden; Bevingspaspoort: hier kun je gedetailleerde informatie van aardbevingen in de provincie Groningen opvragen, lees: schade.

Buik en rugpijn na eten data worden continu realtime opgehaald!

Nee? Een handig hulpmiddel daarbij is de beslisboom die daarvoor is gemaakt. Aardbevingen veroorzaakt door gas hebben dus veel meer gevolgen, kaart aardbevingen groningen.

Minister Henk Kamp van Economische Zaken benadrukt nog geen besluit te hebben genomen over de gaswinning in onze provincie.

Deel deze pagina

Het Gasbevingen Portaal bevat onder andere:. Het is december als er voor het eerst een aardbeving plaatsvindt in Groningen. Daarbinnen is het wettelijk bewijsvermoeden van toepassing. Waardoor die veroorzaakt wordt, is dan nog onduidelijk. Snel verminderen. Kaart: Aardbevingen in Groningen in beeld vrijdag 31 maart Leestijd: 1 min. Of uw gebouw of werk voldoet aan het tweede criterium moet worden getoetst aan de opgetreden bevingen met een epicentrum in het Groningenveld: Sinds datum bouw gebouw of werk of Sinds datum overdracht gebouw of werk afhankelijk van cessie van de schade of Sinds datum vorige schademelding Eenvoudig gezegd kan voor een woning uit niet worden gerekend met de grote beving van Huizinge uit bijvoorbeeld.

  • De gemeente Hoogezand-Sappemeer is bijna drie ton extra kwijt aan kosten die zijn gemaakt in verband met aardbevingen, zoals bijvoorbeeld de afwikkeling van schademeldingen door ambtenaren.
  • Daarbinnen is het wettelijk bewijsvermoeden van toepassing.

Het zegt onder andere iets over het aantal gevallen waarin schade zou kunnen optreden op een nog grotere afstand. Wij kaart aardbevingen groningen graag weten in welke omgeving u woont, zodat we u meer nieuws uit uw eigen regio kunnen aanbieden. Het is de eerste aardbeving die het KNMI meet, kaart aardbevingen groningen.

In dit overzicht staan alle aardbevingen sinds die een kracht van 2. Of uw gebouw of werk voldoet aan het tweede criterium moet worden getoetst aan de opgetreden bevingen met een epicentrum in het Groningenveld:.

Twee criteria voor de toepassing van het wettelijk bewijsvermoeden

Aardbevingen in Groningen veroorzaakt door de gaswinning De werking van deze animatie Deze animatie probeert op twee manieren de bevingen in Groningen weer te geven: via beeld, namelijk rode stippen maar dat ze rood zijn, zal degene die dit leest toch niet boeien op de kaart op de plek waar een beving plaats vindt, hoe groter de beving des te groter de stip. En daarbij hebben we geprobeerd uit te leggen op welke manier er vervolgens in individuele gevallen mee kan worden omgegaan.

Meer over schade beoordelen Schade beoordelen op hoofdlijnen Toepassing wettelijk bewijsvermoeden Advies van een onafhankelijke deskundigen Bepalen van de schadeomvang Reactie zienswijze op adviesrapport Vereisten voor onafhankelijke deskundigen Beoordeling diepe bodemdaling en -stijging. Sinds ongeveer nemen de aardschokken als gevolg van de gaswinning in sterkte toe.

Coos Oomen uit Uithuizen heeft naar eigen zeggen zoveel last van de aardbevingen dat hij niet meer functioneert. Supported by: Freesound Icons made by Hanan from www. Animatie Animatie van de genduceerde bevingen in Groningen. We doen hier dus een beroep op de kaart aardbevingen groningen van de luisteraar. Laatste nieuws Aardbevingsmelder Tijdlijn.

Ga direct naar

Als is voldaan aan het geografische criterium voor toepassing van het wettelijk bewijsvermoeden is een belangrijke vraag omtrent causaliteit beantwoord. De data worden continu realtime opgehaald. Meer over schade-opname vóór de beoordeling.

Marije Rooze Developer Marije. Bij bevingen groter of kaart aardbevingen groningen aan 3,4 klinkt er een hotelbel en deze worden tevens vermeld in de tijdslijn.

Deze informatie is gebaseerd op bevinggevoeld. Het zegt onder andere iets over het aantal gevallen waarin schade zou kunnen optreden op een nog grotere afstand. Het tweede beoordelingscriterium kan niet met n gebied op de kaart worden weergegeven aangezien er gerekend kan worden met de invloed van meerdere bevingen. Het Groningenveld beslaat een oppervlakte van circa km2, het ligt op een diepte van 3, kaart aardbevingen groningen. Dat komt doordat ze niet zo diep plaatsvinden, zo'n drie kilometer.

Toelichting Een toelichting vindt u op mijn blog.

Vanaf 2.0 en hoger

In dit verhaal gaan we dus vooral in op de vraag in hoeverre de geografische afstand een rol speelt bij de beoordeling van de schade. Deze informatie is gebaseerd op bevinggevoeld. Kanttekening daarbij is dat er sinds veel meer meters zijn geplaatst, waardoor er meer kleine bevingen gemeten worden.

Als je het twitteraccount Gasbevingenport  volgt, zul je direct op de hoogte zijn wanneer er een nieuwe aardbeving heeft plaatsgevonden. Dank aan Nicolette Mari voor het verzamelen van data aangaande de gaswinningslocaties en compressoren, kaart aardbevingen groningen. Dat komt doordat ze niet zo diep plaatsvinden, zo'n drie kilometer?


Gerelateerde publicaties:

E-mail: mail@futurequestgmu.org
Adverteren op de portal futurequestgmu.org