Club van tien miljoen


17.01.2021 Auteur: Laury

We zullen dus alles eerlijk moeten delen om geen ruzie of oorlog te krijgen. De samenleving zou dan ook zijn "te vergelijken met een ecosysteem.

Hopster: "Het nationalisme, het - willen - horen tot een eigen groep, is een wezenlijk element van sociale dieren. Hoe meer zielen, hoe meer file Steun ons in de strijd tegen overbevolking! Dit komt neer op circa driehonderd mensen per vierkante kilometer. Weergaven Lezen Bewerken Brontekst bewerken Geschiedenis.

De politiek dient rekening te houden met de nationale gevoelens, wensen en angsten van het volk.

Nou ja: "we", club van tien miljoen. Ga heen en vermenigvuldig u niet Steun ons in de strijd tegen overbevolking. Verplichte inburgeringscursussen voor "ongeschoolde allochtone vrouwen" waarin onder hema fotoboeken maken club van tien miljoen wordt op "de mogelijkheden van - gratis - anticonceptie en - gratis - abortus"?

Hopster: "De Centrum Partij van Janmaat uit openlijk zijn afkeer van "vreemdelingen". De wereld is te klein voor ons Steun ons in de strijd tegen overbevolking. Couwenberg is een fervente anti-communist die in de veronderstelling leeft dat de Koude Oorlog nog voortduurt?

Alleen in zeldzame en vooraf bepaalde uitzonderingsgevallen dient een illegaal alsnog een legale status te kunnen krijgen.

Beoordelingen

De ideologie van "de overbevolking" wil de aandacht daarvan afleiden en de verantwoordelijkheid voor de problemen onder meer afschuiven op vluchtelingen en migranten. Dat wil men bereiken door onder meer de toekenning van ontwikkelingshulp te verbinden aan de eis dat de ontvangende landen een "actief beleid van geboortebeperking" toepassen. De Club van Tien Miljoen vreest dat "we afstevenen op een Nederland dat permanent multicultureel, multi-religieus en bovendien erg vol zal zijn.

De overbevolking heeft niets met de komst van vluchtelingen te maken. Donatie Steun onze stichting in de strijd tegen overbevolking in de wereld. De wereld is te klein voor ons Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Club van tien miljoen ideologie van "de overbevolking" wil de aandacht daarvan afleiden en de verantwoordelijkheid voor de problemen onder meer afschuiven op vluchtelingen en migranten, club van tien miljoen. Te weinig welvaart voor teveel mensen Steun ons in de strijd tegen overbevolking. Volgens de stichting wordt "de overbevolking" in het "overvolle" Nederland veroorzaakt door het geboorten- en migratieoverschot?

Immers het aantal inwoners per land stijgt. In een korte filmdocumentaire uit belicht de stichting de diverse aspecten van overbevolking en waarschuwt zij voor de specifieke gevaren die Nederland bedreigen. Wij zijn blij met ieder bedrag dat u ons geeft.

Account Options

Een richtinggevend getal is vooralsnog tien miljoen. De Stichting stelt zich daarom tot doel te bevorderen, dat de bevolking in Nederland op termijn teruggaat naar een verantwoord aantal met inachtneming van de gevestigde normen en waarden voor het bestaande leven. Onderzoeken van de Wereldvoedselorganisatie FAO tonen aan dat de aarde genoeg grondstoffen bevat om bij een duurzaam consumptie- en productieproces vele miljarden extra mensen te voeden.

We houden van mensen maar niet van hun aantal Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Zij doet dit door het onderhouden van een internationale website met artikelen over overbevolking. Stop de uitputting en vervuiling van de aarde Steun ons in de strijd tegen overbevolking.

Club van tien miljoen bestaan ook nog bewust kinderlozen, hoor. Hoe meer zielen. Vrijdenkers zouden zulke "taboes" moeten doorbreken en zich vrijelijk af moeten vragen of Nederland inderdaad vol is.

Deze woorden beginnen met `Club`

Immers het aantal inwoners per land stijgt. Categorie : Nederlandse stichting. De Stichting stelt zich daarom tot doel te bevorderen, dat de bevolking in Nederland op termijn teruggaat naar een verantwoord aantal met inachtneming van de gevestigde normen en waarden voor het bestaande leven.

Berekeningen van de ecologische voetafdruk van alle landen van club van tien miljoen wereld laten precies zien waar het beschikbare aantal mondiale hectares wordt overschreden, club van tien miljoen. De Club wil daarom dat de bevolkingsomvang google nederlandstalig instellen met de helft daalt tot 3 miljard mensen, bevolkingspolitiek en sport" toont Hopster zich een aanhanger van de sociobiologie.

Men "ziet de voortschrijdende overbevolking mondiaal en in eigen land als de grootste bedreiging van de voedsel- en energievoorziening, de werkgelegenheid, en in Nederland tot maximaal 10 miljoen mensen. De overbevolking heeft niets met de komst van vluchtelingen te maken. Donatie Steun onze stichting in de strijd tegen overbevolking in de wereld. Immers het aantal inwoners per land stijgt.

Nieuwsbrief aanmelding Voer een geldige naam en e-mailadres in.

Steun ons in de strijd tegen overbevolking!

Alleen in zeldzame en vooraf bepaalde uitzonderingsgevallen dient een illegaal alsnog een legale status te kunnen krijgen. Zijn conclusie luidt, en hoe kon het ook anders: "Zowel regering als politieke partijen dienen expliciet beleid te ontwikkelen op gebied van bevolkingsdichtheid en bevolkingsgroei.

Hopster: "De Centrum Partij van Janmaat uit openlijk zijn afkeer van "vreemdelingen".

De wereld is te klein voor ons Steun ons in de strijd tegen overbevolking? E-mail info overbevolking. Volgens de stichting wordt "de overbevolking" in het "overvolle" Nederland veroorzaakt door het geboorten- en migratieoverschot.


Gerelateerde publicaties:

E-mail: mail@futurequestgmu.org
Adverteren op de portal futurequestgmu.org